Câu 1 trang 137 SGK Công Nghệ 7

trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

Lời giải chi tiết

Đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản:

+ Có khả năng hoà tan các chất vô cơ và hữu cơ 

+ Khả năng điều hoà chế độ nhiệt của nước

+ Thành phần oxi ( O2) thấp hơn cacbonic (CO2) cao

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close