Câu 3 trang 14 SGK Tin học 8

Trong các tên sau đây tên nào là tên hợp lệ trong Pascal?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các tên sau đây tên nào là tên hợp lệ trong Pascal?

 A) a                                                    B) Tamgiac    

C) 8a                                                   D) Tam giac

E) beginprogram                               F) end

G) b1                                                  H) abc

Lời giải chi tiết

- Các tên hợp lệ: A. a ;     B. Tamgiac ;   G. b1 ;    H. abc.

- Tên không hợp lệ: 

    C. 8a (bắt đầu bằng số);

    D. Tam giac (có dấu cách);

    E. beginprogram (do sử dụng từ khóa);

    F. end (do sử dụng từ khóa). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài