Câu 3 trang 117 SGK Tin học 11

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.

Lời giải chi tiết

Ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra:

a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);

var TG: integer;

begin

TG:= X; x:= y; y:= TG;

end;

b) Procedure Hoan_đoi(x: integer; var y: integer);

var TG: integer;

begin

TG:= x;

X: = y , y:= TG;

end;

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close