Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tại sao xung thần kinh chỉ truyền qua xináp theo 1 chiều từ màng trước xináp sang màng sau xináp?

A. Vì chỉ ở chuỳ xináp mới có các bóng chứa chất trung gian hóa học, sẽ được giải phóng qua màng trước xináp khi có xung truyền tới.

B. Vì chỉ ở màng sau xináp mới có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học tương ứng.

C. Vì màng sau xináp không giải phóng các chất trung gian hóa học và màng trước xináp không có các thụ thể tương ứng.

D. Tất cả các phương án trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Truyền tin qua xinap

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

 loigiaihay.com

Quảng cáo
close