Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày những diễn biến xảy ra ở chùy xináp khi có kích thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quá trình truyền tin qua xinap

Lời giải chi tiết

Khi xung thần kinh truyền đến tận cùng của mỗi sợi trục, tới các chùm xinap sẽ làm thay đổi tính thấm đối với Ca2+, Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở chùm xinap làm vỡ các bóng chứa chất trung gian hóa học, giải phóng các chất này vào khe xinap.

Các phần tử chất trung gian hóa học sẽ gắn với các thực thể nằm trên màng sau xinap và làm thay đổi tính thấm màng sau xinap của nơron tiếp theo, xung thần kinh được hình thành và lại tiếp tục lan truyền dọc sợi trục và cứ như thế cho tới cơ quan đáp ứng.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close