Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày những biến đổi xảy ra trong phản ứng của cơ thể khi giẫm phải một gai nhọn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ đến cung phản xạ và sự truyền xung thần kinh.

Lời giải chi tiết

Những biến đổi về mặt điện hóa xảy ra trong phản ứng của cơ thể khi giẫm phải một gai nhọn:

- Sự xuất hiện điện động của tế bào thụ cảm xúc giác khi giẫm phải gai.

- Sự lan truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh rồi qua các xináp tới nơron vận động.

- Xung truyền theo sợi trục của nơron vận động tới các cơ vận động bàn chân (hoặc ngón chân) gây ra phản ứng co chân để tránh tác dụng của gai nhọn.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close