Câu 3 trang 104 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền tên hai loại đồ uống trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền tên hai loại đồ uống trong các câu sau:

a) Trừ nước ra, thành phần chính của … và … là chất vô cơ.

b) Trừ nước ra, thành phần chính của … và … là chất hữu cơ.        

Lời giải chi tiết

a) Nước khoáng và soda 

b) Nước cam và cà phê

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài