Câu 1 trang 104 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Có thể sử dụng điểm khác biệt nào để nhận ra một chất là hữ cơ hay vô cơ một cách đơn giản ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Có thể sử dụng điểm khác biệt nào để nhận ra một chất là hữu cơ hay vô cơ một cách đơn giản ?

Lời giải chi tiết

Điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ:

- Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon còn thành phần hợp chất vô cơ thì có thể có, có thể không.

- Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và không theo một hướng nhất định.

- Hợp chất hữu cơ dễ cháy, kém bền với nhiệt, ít tan trong nước, liên kết trong phân tử chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.

Để phân biệt hợp chất hữu cơ với hợp chất vô cơ một cách đơn giản nhất là đốt:

- Hợp chất hữu cơ dễ nóng chảy, dễ cháy, khi cháy tạo thành muội than và than.

- Hợp chất vô cơ khó nóng chảy, khó cháy, không tạo ra muội than.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close