Câu 24 trang 59 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho mp(P) và hai đường thẳng song song a, b. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau đây ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho mp(P) và hai đường thẳng song song a, b. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau đây ?

LG a

Nếu (P) song song với a thì (P) cũng song song với b

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề a sai vì có thể b ⊂ (P)

LG b

Nếu (P) song song với a thì (P) song song với b hoặc chứa b

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề b đúng

LG c

Nếu (P) song song với a thì (P) chứa b

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề c sai vì có thể b // (P)

LG d

Nếu (P) cắt a thì (P) cũng cắt b

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề d đúng

LG e

Nếu (P) cắt a thì (P) có thể song song với b

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề e sai vì b cắt (P)

LG f

Nếu (P) chứa a thì (P) có thể song song với b

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề f đúng

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài