Câu 2* trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2* trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo ra, ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải chi tiết

* Trong quang hợp, ôxi được tạo ra ở pha sáng nhờ quá trình quang phân li nước :

H2O → OH⁻ + H+

4OH⁻ → 2H2O + O2.

* Từ nơi được tạo ra, O2 phải qua 3 lớp màng để ra khỏi tế bào (màng tilacôit, màng lục lạp và màng tế bào).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close