Câu 2 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng

Quảng cáo

Bài 2. Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng \(\lambda \). Muốn có sóng dừng trên dây thì độ dài l của dây phải có giá trị nào dưới đây?

A. \(l = {\lambda \over 4}.\)                B. \(l = {\lambda \over 2}.\)

C. \(l = {2 \over 3}\lambda .\)              D.\(l = {\lambda ^2}.\)

Giải

Theo công thức  \(\ell = n{\lambda \over 2}\;\;; n=1;2;3...\)

Chọn đáp án B

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài