Câu 4 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một dây có một đầu bi kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của một âm thoa có tần số 600 Hz.

Quảng cáo

Bài 4. Một dây có một đầu bi kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của một âm thoa có tần số \(600\) Hz. Âm thoa dao động tạo ra một sóng dừng trên dây có 4 bụng. Tốc độ sóng trên dây là \(400\) m/s. Tìm :

a) Bước sóng.

b) Độ dài của dây.

Giải

Sóng dừng có 2 đầu mút cố định gồm 4 bụng ( n = 4), tốc độ truyền sóng \(v = 400\) (m/s), tần số \(f = 600\) (Hz).

a) Bước sóng \(\lambda = {v \over f} = {{400} \over {600}} = {2 \over 3} = 0,67(m).\)

b) Chiều dài của dây \(\ell = 4{\lambda \over 2} = {4 \over 3} = 1,34(m).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài