Câu 3 trang 83 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trên một sợi dây dài 40m có sóng dừng, người ta quan sát thấy có 4 bụng sóng.

Quảng cáo

Bài 3. Trên một sợi dây dài \(40\) cm có sóng dừng, người ta quan sát thấy có \(4\) bụng sóng. Tần số dao động là \(400\) Hz. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây.

Giải

Áp dụng công thức \(\ell = n{\lambda \over 2}\) với \(n = 4\) (4 bụng sóng)

\( \Rightarrow \) Bước sóng \(\lambda = {{2\ell } \over n} = {{2.0,4} \over 4} = 0,2\;(m)\)

Tốc độ truyền sóng trên dây \(v = \lambda f = 0,2.400 = 80\;(m/s)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài