Câu 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn ?

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn?

Lời giải chi tiết

Chữ số hàng chục có thể chọn trong các chữ số có \(2, 4, 6, 8\); do đó có \(4\) cách chọn. Chữ số hàng đơn vị có thể chọn trong các chữ số \(0, 2, 4, 6, 8\); do đó có \(5\) cách chọn. Vậy theo quy tắc nhân, ta có \(4.5 = 20\) số có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn .

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài