Câu 2 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp ở thực vật

Lời giải chi tiết

Các giai đoạn của quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật có thể tóm tắt như sau:

* Giai đoạn 1: Đường phân xảy ra ở chất tế bào:

Glucôzơ -> axit piruvic + ATP + NADH

* Giai đoạn 2: Hô hấp hiếu khí hoặc kị khí (lên men) tùy theo sự có mặt của O2

* Giai đoạn 3: Chuỗi chuyền điện tử và quá trình phôtphorin hóa ôxi hóa tạo ra ATP và H2O có sự tham gia của O2.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 11. Hô hấp ở thực vật
Quảng cáo
list
close
Gửi bài