Câu 1 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hô hấp là gì và vai trò của nó như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp ở thực vật

Lời giải chi tiết

Hô hấp và vai trò của nó:

* Hô hấp là quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể, theo phương trình tổng quát:

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng)

* Vai trò của hô hấp: Hô hấp được xem là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh, có vai trò đặc biệt quan trọng trong các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:

   + Tạo ra các sản phẩm trung gian cung cấp cho các quá trình đồng hóa.

   + Cung cấp năng lượng cho các quá trình trao đổi chất của cơ thể.

   + Duy trì thân nhiệt của cơ thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close