Câu 4 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp ở thực vật

Lời giải chi tiết

Sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật:

Hô hấp hiếu khí Lên men
Cần O2 Không cần O2
Xảy ra ở tế bào chất và ti thể Xảy ra ở tế bào chất
Có chuỗi truyền electron Không có
Sản phẩm cuối: hợp chất vô cơ CO2 và H2O Sản phẩm cuối cùng là hợp chất hữu cơ: axit lactic, rượu
Tạo nhiều năng lượng hơn (36ATP) Ít năng lượng hơn (2ATP)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close