Câu 2 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

Quảng cáo

Đề bài

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là

A. \({}_{92}^{238}U.\)            B. \({}_{92}^{234}U.\)           

C. \({}_{92}^{235}U.\)            D. \({}_{92}^{239}U.\)

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án C : \({}_{92}^{235}U.\)

Loigaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 56. Phản ứng phân hạch
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài