Bài 2 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sin x, y = cosx, y = tan x, y = cotx

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết chu kì của mỗi hàm số \(y = sin x, y = cosx, y = tan x, y = cotx\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào chu kì tuần hoàn của các hàm số lượng giác.

Lời giải chi tiết

_ Chu kì của hàm số \(y = \sin x\) là \(T  = 2 π\)

_ Chu kì của hàm số \(y = \cos x\) là \(T  = 2 π\)

_ Chu kì của hàm số \(y = \tan x\) là \(T  =  π\)

_ Chu kì của hàm số \(y = \cot x\) là \(T  =  π\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close