Câu 2 trang 160 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hệ số công suất của

Quảng cáo

Đề bài

Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 ( \(\cos \varphi  = 0\)) trong trường hợp nào sau đây ?

A. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.

B. Đoạn mạch có điện trở bằng 0.

C. Đoạn mạch không có tụ điện.

D. Đoạn mạch không có cuộn cảm.

Lời giải chi tiết

Hệ số công suất \(\cos \varphi = 0\) khi đoạn mạch có điện trở bằng 0;

\(\cos \varphi = {R \over Z} = {0 \over Z} = 0\).

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close