Câu 4 trang 160 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một cuộn cảm

Quảng cáo

Bài 4. Một cuộn cảm khi mắc với điện áp xoay chiều \(50\; V\) thì tiêu thụ công suất \(1,5\; W\). Biết cường độ dòng điện qua cuộn cảm là \(0,2 \;A\). Tính hệ số công suất của cuộn cảm.

 Giải

\(U = 50\) (V)

\(P = 1,5\) (W)

\(I= 0,2\) (A)

Hệ số công suất của cuộn cảm :

\(P = UI\cos \varphi \Rightarrow cos\varphi = {P \over {UI}} = {{1,5} \over {50.0,2}} = 0,15.\)

  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài