Câu C2 trang 159 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Có thể tính hệ số

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

C2. Có thể tính hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp bằng cách dùng giản đồ Fre- nen. Hãy tính theo cách đó và chứng tỏ rằng kết quả thu được cũng là \(\cos \varphi = {R \over Z}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng giản đồ véc tơ và hệ thức lượng trong tam giác

Lời giải chi tiết

Ta có thể tìm được \(\cos\varphi\) bằng giản đồ vectơ:

\(\cos \varphi  = \displaystyle{{{U_R}} \over U} = {{RI} \over {ZI}} = {R \over Z}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải