Câu C2 trang 159 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Có thể tính hệ số

Quảng cáo

Đề bài

C2. Có thể tính hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp bằng cách dùng giản đồ Fre- nen. Hãy tính theo cách đó và chứng tỏ rằng kết quả thu được cũng là \(\cos \varphi = {R \over Z}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng giản đồ véc tơ và hệ thức lượng trong tam giác

Lời giải chi tiết

Ta có thể tìm được \(\cos\varphi\) bằng giản đồ vectơ:

\(\cos \varphi  = \displaystyle{{{U_R}} \over U} = {{RI} \over {ZI}} = {R \over Z}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close