Câu 2 trang 13 SGK Tin học 11

Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

Quảng cáo

Đề bài

Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

Lời giải chi tiết

Chương trình dịch là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.

- Chúng ta cần phải có chương trình dịch bởi vì chương trình dịch có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy cụ thể. Nó nhận đầu vào là chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao (chương trình nguồn) là dữ liệu vào (Input), thực hiện chuyển đổi sang ngôn ngữ máy (chương trình đích) là kết qua ra (Output).

Ngoài ra, chương trình dịch trải qua hai giai đoạn: phân tích và tổng hợp.

Giai đoạn phân tích nhằm phân tích chương trình nguồn về từ vựng và cú pháp.

Giai đoạn tổng hợp nhằm tạo ra chương trình đích gồm ba bước, đó là:

• Sinh mã trung gian (chuyển chương trình nguồn về chương trình trung gian);

• Tối ưu mã (chỉnh sửa, tối ưu chương trình trung gian);

• Sinh mã (tạo chương trình đích từ chương trình trung gian đã tối ưu).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài