Bài 2 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 106 SGK Đại số 10. Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số \(a\) và \(b\) nếu biết:

LG a

\(ab>0\)

Giải chi tiết:

Hai số \(a\) và \(b\) có cùng dấu

LG b

 \({a \over b} > 0\)

Giải chi tiết:

Hai số \(a\) và \(b\) có cùng dấu

LG c

\(ab<0\)

Giải chi tiết:

Hai số \(a\) và \(b\) có dấu trái nhau

LG d

\({a \over b} < 0\)

Giải chi tiết:

Hai số \(a\) và \(b\) có dấu trái nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải