Bài 2 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 106 SGK Đại số 10. Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

Quảng cáo

Đề bài

Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số \(a\) và \(b\) nếu biết:

a) \(ab>0\)

b) \({a \over b} > 0\)

c) \(ab<0\)

d) \({a \over b} < 0\)

Lời giải chi tiết

a) Hai số \(a\) và \(b\) có cùng dấu

b) Hai số \(a\) và \(b\) có cùng dấu

c) Hai số \(a\) và \(b\) có dấu trái nhau

d) Hai số \(a\) và \(b\) có dấu trái nhau

loigiaihay.com

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải