Bài 3 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 106 SGK Đại số 10. Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

(A)\(\left\{ \matrix{x < 1 \hfill \cr y < 1 \hfill \cr} \right. ⇒ xy<1\)

(B) \(\left\{ \matrix{x < 1 \hfill \cr y < 1 \hfill \cr} \right.⇒ {x \over y} <1\)

(C)\(\left\{ \matrix{0 < x < 1 \hfill \cr y < 1 \hfill \cr} \right.⇒  xy<1\)

(D) \(\left\{ \matrix{x < 1 \hfill \cr y < 1 \hfill \cr} \right.⇒ x – y < 0.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Lấy \(x =- 2<1, \,  y = -3<1\) \( ⇒ xy=-2.(-3)=6>1\). Vậy (A) sai.

+ Lấy \(x = - 6< 1, \, y = -2<1\) \( \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{{ - 6}}{{ - 2}} = 3 > 1\). Vậy (B) sai.

+ Đáp án C:

Nếu 0 < y < 1 và 0 < x < 1 thì x.y < 1.1 = 1 (Nhân hai BĐT cùng chiều)

Nếu y ≤ 0 và 0 < x < 1 thì x.y ≤ 0<1 (Do x và y trái dấu) nên x.y < 1.

Vậy (C) đúng

+ Lấy \(x=-1<1;\, y= -3<1\)\(⇒ x-y= -1-(-3)=2 > 0\). Vậy D sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 4 trang 106 SGK Đại số 10

  Bài 4 trang 106 SGK Đại số 10

  Giải bài 4 trang 106 SGK Đại số 10. Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là P = 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào.

 • Bài 5 trang 106 SGK Đại số 10

  Bài 5 trang 106 SGK Đại số 10

  Giải bài 5 trang 106 SGK Đại số 10. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số:

 • Bài 6 trang 106 SGK Đại số 10

  Bài 6 trang 106 SGK Đại số 10

  Giải bài 6 trang 106 SGK Đại số 10. Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng

 • Bài 7 trang 107 SGK Đại số 10

  Bài 7 trang 107 SGK Đại số 10

  Giải bài 7 trang 107 SGK Đại số 10. Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải