Bài 2 trang 106 SGK Đại số 10

Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số \(a\) và \(b\) nếu biết:

LG a

\(ab>0\)

Giải chi tiết:

Hai số \(a\) và \(b\) có cùng dấu

LG b

 \({a \over b} > 0\)

Giải chi tiết:

Hai số \(a\) và \(b\) có cùng dấu

LG c

\(ab<0\)

Giải chi tiết:

Hai số \(a\) và \(b\) có dấu trái nhau

LG d

\({a \over b} < 0\)

Giải chi tiết:

Hai số \(a\) và \(b\) có dấu trái nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close