Câu 2 trang 104 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào là hữu cơ, hợp chất nào là vô cơ ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào là hữu cơ, hợp chất nào là vô cơ ?

\(C{H_4};CHC{l_3};{C_2}{H_7}N;HCN;CH_3COONa;\)

\({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}};{\left( {{C_2}{H_3}Cl} \right)_n};A{l_4}{C_3}\)

Lời giải chi tiết

Các hợp chất hữu cơ: \(C{H_4};CHC{l_3};{C_2}{H_7}N;CH_3COONa;{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}};\)

\({\left( {{C_2}{H_3}Cl} \right)_n}\)

Các hợp chất vô cơ: \(HCN;A{l_4}{C_3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài