Bài 13 trang 51 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 51 SGK Đại số 10. Tìm tập xác định của hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x - 3}  - \sqrt {1 - 2x}\) là:

(A) \(D = \left[{1 \over 2},3\right]\)

(B) \(D = \left[-∞,{1 \over 2}\right] ∪ [3,+ ∞)\)

(C) \(D = Ø\)

(D) \(D =\mathbb R\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số \(y = \sqrt {f\left( x \right)}\) xác định \(\Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết

Hàm số xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - 3 \ge 0\\
1 - 2x \ge 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 3\\
x \le \frac{1}{2}
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow x \in \emptyset .\)

Vậy TXĐ là \(D = Ø\).

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài