Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10

Giải các phương trình bằng máy tính.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình bằng máy tính.

LG a

\(5x^2– 3x – 7 = 0\)

Lời giải chi tiết:

Ấn liên tiếp các phím

 

ta thấy hiện ta trên màn hình \(x_1= 1,520\)

Ấn tiếp \(“=”\) ta thấy \(x_2= -0,920\)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1= 1,520; x_2= -0,920\)

LG b

\(3x^2+ 4x + 1 = 0\)

Lời giải chi tiết:

Ấn liên tiếp dãy các phím

Ta thấy hiện trên màn hình \(x_1= -0,33\)

Ấn tiếp \(“=”\) ta thấy \(x_2= -1\)

LG c

\(0,2x^2+ 1,2x – 1 = 0\)

Lời giải chi tiết:

Ấn liên tiếp dãy các phím

             

ta thấy hiện ra trên màn hình \(x_1= -0,7416\)

Ấn tiếp \(“=”\) ta thấy \(x_2= -6,7416\)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1= 0,74; x_2 =-6,74\) 

LG d

\(\sqrt 2 {x^2} + 5x + \sqrt 8  = 0\)

Lời giải chi tiết:

Ấn liên tiếp dãy các phím

           

ta thấy hiện ra trên màn hình \(x_1= -0,071\)

 Ấn tiếp \(“=”\) ta thấy \(x_2= -2,8284\)

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1= -0,71; x_2= -2,83\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài