Câu 1 trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu mối liên quan giữa hai pha của quang hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải chi tiết

Mối liên quan giữa 2 pha của quang hợp :

- Pha sáng diễn ra biến đổi quang lí (diệp lục hấp thu năng lượng của ánh sáng trở thành dạng kích động điện tử) và biến đổi quang hoá: diệp lục ở trạng thái kích động truyền năng lượng cho các chất nhận để thực hiện 3 quá trình quan trọng là quang phân li nước, hình thành chất có tính khử mạnh (NADPH ở thực vật hoặc NADH ở vi khuẩn quang hợp) và tổng hợp ATP.

- Ở pha tối, các cơ thể quang hợp sử dụng ATP và NADPH (hoặc NADH) do pha sáng tạo ra để tổng hợp cacbonhiđrat từ CO2 của khí quyển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close