Bài 1 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 70 SGK Đại số 10. Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ

Quảng cáo

Đề bài

Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hai phương trình là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Ví dụ:

Hai phương trình \(2(x-1) = 3\) và \(2(x-1)+ {1 \over {x + 2}} = 3+ {1 \over {x + 2}}\) là hai phương trình tương đương vì cả hai phương trình đều có cùng tập nghiệm \(S = \left\{ {\frac{5}{2}} \right\}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài