Câu 1 trang 50 SGK Tin học 11

Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if - then.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if - then.

Lời giải chi tiết

Hai dạng cầu lệnh if-then như sau:

a) Dạng thiếu

If<điều kiện> then <câu lệnh>;

if <điều kiện> then <câu lệnh 1 >else <câu lệnh 2 > ;

trong đó:

Điều kiện biểu thức quan hệ hoặc lôgic.

Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

- Giống nhau: đều cùng là câu lệnh rẽ nhánh và khi gặp một điều kiện nào đó thì chọn lựa thực hiện thao tác thích hợp.

- Khác nhau: 

+ Ở dạng thiếu thì nếu điều kiện sai thì nó sẽ thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình.

+ Ở dạng đầy đủ thì nếu điều kiện sai nó sẽ thực hiện nhánh câu lệnh sau else (<câu lệnh 2> trong dạng đầy đủ). Sau đó mới thoát khỏi rẽ nhánh rồi thực hiện các câu lệnh tiếp theo của chương trình.

Loigiaihay.com

 • Câu 2 trang 50 SGK Tin học 11

  Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?

 • Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11

  Có thể dùng câu lệnh while-đo để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đỏ với chương trình.

 • Câu 6 trang 51 SGK Tin học 11

  Lập trình để giải bài toán cổ sau:

 • Câu 7 trang 51 SGK Tin học 11

  Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.

 • Câu 8 trang 51 SGK Tin học 11

  Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không ki hạn không được tính cộng vào vốn.

Quảng cáo
close