Câu 1 trang 25 SGK Công Nghệ 8

Hình trụ được tạo thành như thế nào ? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh ,thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Hình trụ được tạo thành như thế nào ? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh ,thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì ?

Lời giải chi tiết

- Hình trụ được tạo thành: Khi cho 1 hình chữ nhật quay quanh 1 cạnh của nó thì ba cạnh còn lại của hình chữ nhật sẽ quét nên 1 hình gọi là hình trụ

- Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng :

+ Chiếu đứng thì có hình chữ nhật

+ Chiếu cạnh có dạng hình tròn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close