Giải bài tập trang 26 SGK Công nghệ 8

Cho các bản vẽ hình chiếu 1,2,3,4 của các vật thể (h6.6). a) Hãy đọc các bản vẽ để xác định hình dạng của các vật thể đó.

Quảng cáo

Đề bài

Cho các bản vẽ hình chiếu 1,2,3,4 của các vật thể (h6.6).

a) Hãy đọc các bản vẽ để xác định hình dạng của các vật thể đó.

b) Hãy đánh dấu (x)vào ô thích hợp của bảng 6.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các vật thể A, B, C, D(h6.7) với các bản vẽ các hình chiếu 1,2,3,4(h6.6).

Lời giải chi tiết

a) Hình dạng của vật thể

- Bản vẽ 1: hình chỏm cầu

- Bản vẽ 2: nửa hình trụ

- Bản vẽ 3: hình đới cầu

- Bản vẽ 4: hình nón cụt

b) Bảng 6.4

     Vật thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

 

x

 

 

2

 

 

 

x

3

 

 

x

 

4

x

 

 

 

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close