Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 24 SGK Công nghệ 8

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (h6.3), hình nón (6.4), hình cầu (6.5) và trả lời các câu hỏi sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (h6.3), hình nón (6.4), hình cầu (6.5) và trả lời các câu hỏi sau:

a) Mỗi hình chiếu có hình dạng như thế nào? (tam giác cân ,hình chữ nhật, hình tròn).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay? (đường kính,chiều cao ) (bằng cách điền các cụm từ trong ngoặc đơn vào bảng 6.1, 6.2,6.3)

Lời giải chi tiết

Bảng 6.1

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng

Hình chữ nhật

Chiều cao h, đường kính đường tròn đáy d

Bằng

Hình tròn

 

Cạnh

Hình chữ nhật

 

Bảng 6.2

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng

Hình tam giác cân

Chiều cao từ đỉnh tới đáy h, đường kính đường tròn đáy d

Bằng

Hình tròn

 

Cạnh

Hình tam giác cân

 

Bảng 6.3 

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng

Hình tròn

Đường kính hình cầu d

Bằng

Hình tròn

 

Cạnh

Hình tròn

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close