Câu 1 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định.

Quảng cáo

Bài 1. Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Trong những đại lượng dưới đây, đại lượng nào không phải là một hằng số ?

A. Momen quán tính.                          B. Gia tốc góc.

C. Khối lượng.                                    D. Tốc độ góc.

Giải

Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Đại lượng không thay đổi là \(I\) (phụ thuộc hình dạng của vật), suy ra \(\gamma \) cũng không đổi, \(m\) là khối lượng của vật cũng không đổi.

Do đó chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài