Bài 1 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 106 SGK Đại số 10. Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

a) \(x\) là số dương

b) \(y\) là số không âm

c) Với mọi số thực \(α, \,  | α|\) là số không âm

d) Trung bình cộng của hai số dương \(a\) và \(b\) không nhỏ hơn trung bình nhân của chúng.

Lời giải chi tiết

a) \(x > 0\)

b) \(y  ≥ 0\)

c) \(∀ α ∈\mathbb R, | α|≥ 0\)

d) \(∀ a,b>0, {{a + b} \over 2} \ge \sqrt {ab} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 2 trang 106 SGK Đại số 10

  Bài 2 trang 106 SGK Đại số 10

  Giải bài 2 trang 106 SGK Đại số 10. Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

 • Bài 3 trang 106 SGK Đại số 10

  Bài 3 trang 106 SGK Đại số 10

  Giải bài 3 trang 106 SGK Đại số 10. Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

 • Bài 4 trang 106 SGK Đại số 10

  Bài 4 trang 106 SGK Đại số 10

  Giải bài 4 trang 106 SGK Đại số 10. Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là P = 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào.

 • Bài 5 trang 106 SGK Đại số 10

  Bài 5 trang 106 SGK Đại số 10

  Giải bài 5 trang 106 SGK Đại số 10. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số:

Gửi bài tập - Có ngay lời giải