Bài 1 trang 106 SGK Đại số 10

Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau:

LG a

 \(x\) là số dương

Giải chi tiết:

\(x > 0\)

LG b

\(y\) là số không âm

Giải chi tiết:

\(y  ≥ 0\)

LG c

Với mọi số thực \(α, \,  | α|\) là số không âm

Giải chi tiết:

\(∀ α ∈\mathbb R, | α|≥ 0\)

LG d

Trung bình cộng của hai số dương \(a\) và \(b\) không nhỏ hơn trung bình nhân của chúng.

Giải chi tiết:

\(∀ a,b>0, {{a + b} \over 2} \ge \sqrt {ab} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close