Câu 1 trang 103 SGK Công Nghệ 7

Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào ? 

Lời giải chi tiết

Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa như sau:

+ Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

+ Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Axit amin.

+ Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyxerin và axit béo.

+ Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn.

+ Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Ion khoáng.

+ Các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close