Trả lời câu hỏi Bài 38 trang 103 SGK Công nghệ 7

Dựa vào bảng, hãy chọn các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ trống của các câu trong vở bài tập sao cho phù hợp với vai trò thức ăn.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng, hãy chọn các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ trống của các câu trong vở bài tập sao cho phù hợp với vai trò thức ăn.

Thức ăn cung cấp .......... cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

Thức ăn cung cấp các chất ......... cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, cho ....... đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng móng.

Lời giải chi tiết

Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng móng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close