Trả lời câu hỏi Bài 38 trang 102 SGK Công nghệ 7

Hãy điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong vở bài tập để thấy đượckết quả của sự tiêu hóa thức ăn:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong vở bài tập để thấy đượckết quả của sự tiêu hóa thức ăn:

Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ....... Lipit được hấp thụ dưới dạng các .........

........được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng. Các ...... được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Lời giải chi tiết

Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Axit amin. Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyxerin và axit béo.

Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng. Các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close