Cách mạng bùng nổ

Tóm tắt mục II. Cách mạng bùng nổ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyến chế

- Nhà nước nợ nhiều, không có khả năng trả nổi. Phải thu nhiều thứ thuế, công thương nghiệp đình đốn, công nhân và thợ thủ công thất nghiệp.

- Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra khắp mọi nơi.

Mục 2

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng

- 05/05/1789, hội nghị ba đẳng cấp được tổ chức. Đẳng cấp thứ ba phản đối chủ trương tăng thuế của nhà vua.

- 17/06/1789, đại biểu đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội đồng dân tộc và tuyên bố là Quốc hội lập hiến có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Vua và quân đội đã lựa chọn quân đội để uy hiếp.

- Quần chúng nhân dân đã dùng vũ trang chống lại nhà vua, binh lính cũng nghiêng về phía nhân dân.

- 14/07/1789, nhân dân tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xtin.

Ngục Ba-xti, biểu tượng của chế độ phong kiến Pháp

=> Mở đầu cho thắng lợi kháng chiến là thắng lợi của cách mạng Pháp.

ND chính

Cách mạng bùng nổ: sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyến chế và mở đầu thắng lợi của cách mạng với cuộc tấn công pháp đài Ba-xti.


Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy  Cách mạng bùng nổ

Loigiaihay.com


 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close