Các hạn chế chủ yếu của vùng

Đồng bằng sông Hồng là vùng có số dân đông nhất.

Quảng cáo

2. Các hạn chế chủ yếu của vùng:

- Mật độ dân số cao nhất nước (1225 người/km2 2006), gấp 4.8 lần so với cả nước.

→ Tạo sức ép lớn về mặt xã hội: việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục,...

- Thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán.

- Một số tài nguyên bị suy thoái do khai thác quá mức (nước mặt, đất…).

- Vùng thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài