C2 trang 193 SGK Vật lí 11

Giải câu C2 trang 193 SGK Vật lí 11. Hãy xét các trường hợp khác nhau và ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xét các trường hợp khác nhau và thiết lập hệ thức: \(d_2=l-d_1'\)

Xét trường hợp \(l=0\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Vẽ ảnh của vật qua hệ thấu kính

+ Sử dụng các công thức thấu kính

Lời giải chi tiết

+ Trường hợp 1:

H1 - C2 trang 193 vật lí 11

Ta thấy: \(d_1'+d_2=l\)

+ Trường hợp 2:

H2 - c2 trang 193 vật lí 11

Ta thấy: \(|d2|-|d_1'|=l => d_2 +d_1'=l\)

+ Trường hợp 3: 

H3 - c3 trang  193 vật lí 11

Ta thấy: \(d_1'+d_2=l\)

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài