Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta ?

Giải bài tập Bài 1 trang 11 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết phần Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực

Lời giải chi tiết

Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng lớn đến công cuộc Đổi mới ở nước ta:

 - Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới đã thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập của nước ta (thu hút vốn đầu tư và chịu sự cạnh tranh của các quốc gia khác). 

- Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ từ đầu năm 1995.n

- Nước ta đã trở thành thành viên của ASEAN từ tháng 7-1995.,Nước ta tham gia vào Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

⟹ Điều đó đã cho phép nước ta đẩy mạnh buôn bán, mở rộng hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực. Tuy nhiên, nước ta cũng chịu sự cạnh tranh bởi các nước trong khu vực trong sản xuất và xuất khẩu.

 - Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại vào cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI trên thế giới.

=> Tiếp thu khoa học và công nghệ tiên tiến nhưng cũng đặt ra thách thức về nguy cơ tụt hậu nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close