Báo cáo thực hành: Xác định hệ số ma sát

I. Mục đích - Dùng phương pháp động lực học để nghiên cứu lực ma sát...

Quảng cáo

Đề bài

BÁO CÁO THỰC HÀNH:

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT

Lời giải chi tiết

Họ và tên:……………Lớp:…………

1. Trả lời câu hỏi:

Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Kể tên các loại lực ma sát và viết công thức tính hệ số ma sát trượt ? Phương pháp xác định hệ số ma sát trượt dùng mặt phẳng nghiêng?

Trả lời:

Lực ma sát xuất hiện trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.

Các loại lực ma sát gồm có: ma sát trượt, ma sát lăn và ma sát nghỉ.

Công thức tính hệ số ma sát trượt:

\({\mu _t} = \tan \alpha  - \dfrac{a}{{g\cos \alpha }}\)

Cách xác định hệ số ma sát trượt dùng mặt phẳng nghiêng là:

Cho một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng P, với góc nghiêng α so với mặt nằm ngang. Khi α nhỏ, vật vẫn nằm yên trên P, không chuyển động. Khi ta tăng dần độ nghiêng α ≥ α0, vật chuyển động trượt xuống dưới với gia tốc a. Độ lớn của a chỉ phụ thuộc góc nghiêng α và hệ số μt - gọi là hệ số ma sát trượt:

Bằng cách đo a và α ta xác định được hệ số ma sát trượt μt:

\({\mu _t} = \tan \alpha  - \dfrac{a}{{g\cos \alpha }}\)

2. Kết quả thực hành

b) Kết quả xác định hệ số ma sát trượt:

\({\mu _t} = \overline {{\mu _t}}  + \overline {\Delta {\mu _t}}  = 0,241 \pm 0,003\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close