Bạn nào đúng trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC và tam giác MNP có các số đo như hình vẽ (hình 19).

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC và tam giác MNP có các số đo như hình vẽ (hình 19).

 

Huy và Thu đã viết ra các tỉ số đồng dạng của hai tam giác như sau :

 

Em hãy nhận xét về bài toán của hai bạn.

Lời giải chi tiết

Bài giải của bạn Huy đúng, bài giải của bạn Thu sai

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close