Bạn nào đúng trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Khi thực hiện phép chia Bạn Duy đã thực hiện như sau:

Quảng cáo

Đề bài

Khi thực hiện phép chia \((5{x^5} - 10{x^3}y + 15{x^2}):( - 5{x^2})\) Bạn Duy đã thực hiện như sau:

\(5{x^5} - 10{x^3}y + 15{x^2} =  - 5{x^2}( - {x^3} + 2xy - 3)\)

Do đó: \((5{x^5} - 10{x^3}y + 15{x^2}):( - 5{x^2}) =  - {x^3} + 2xy - 3\) .

Em hãy nhận xét xem bạn Duy giải đúng hay sai?

Lời giải chi tiết

Bạn Duy giải đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close