Bạn nào đúng trang 33 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập An, Hải và Tú cùng thực hiện bài tính nhanh

Quảng cáo

Đề bài

An, Hải và Tú cùng thực hiện bài tính nhanh : \(17.53 + 17.46 + 17\).

Bài giải của Hải : \(17.53 + 17.46 + 17 = 17.\left( {53 + 46} \right) \)\(\,= 17.99 = 1683.\)

Bài giải của An : \(17.53 + 17.46 + 17 \)\(\,= 17.\left( {53 + 46} \right) + 17 = 17.99 + 17\)\(\, = 1700.\)

Bài giải của Tú : \(17.53 + 17.46 + 17 = 17.\left( {53 + 46 + 1} \right) \)\(\,= 17.100 = 1700.\)

Bạn nghĩ sao về bài giải của ba bạn ? Nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết

Bài giải của bạn Hải sai.

Bài giải của bạn An và bạn Tú đều đúng. Bài giải của bạn Tú hay hơn lời giải của bạn An.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close