Quảng cáo
 • Bài 4. Đo chiều dài

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 4. Đo chiều dài KHTN 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem chi tiết
 • Bài 5. Đo khối lượng

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 5. Đo khối lượng KHTN 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 6. Đo thời gian

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 6. Đo thời gian KHTN 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem chi tiết
 • Bài 7. Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

  Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 7. Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ KHTN 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

  Xem chi tiết